Đăng ký bản quyền tác giả

Văn phòng Sở Hữu Trí Tuệ Thảo Nguyên Xanh được ủy quyền của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, giúp Quý doanh nghiệp đơn giản và tiết kiệm thời gian tiền bạc khi Đăng ký bản quyền thương hiệu, đăng ký bản quyền tác giả. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả  Văn phòng SHTT Thảo Nguyên Xanh được thực hiện như sau:

Văn Phòng SHTT Thảo Nguyên Xanh

 

Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây.

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

– 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

– 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

 

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– 03 bản mẫu tác phẩm gốc;

– 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

– 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

– Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

 

3. Mẫu giấy chứng nhận Bản quyền tác giả

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

VĂN PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

158-Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Hotline: 0839118552 – 0917275895 – Fax: 0839118579

Website: www.xaydungduan.com – www.lapduan.com.vn

 

đăng ký bản quyền tác giả