Đăng ký mã số mã vạch ở đâu?

Bạn chỉ cần gởi hồ sơ về địa chỉ 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, HCM hoặc gởi vào địa chỉ email , chúng tôi sẽ tư vấn và đăng ký nhanh nhất.

Xem chi tiết thủ tục:  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Một số giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch Thảo Nguyên Xanh đã thực hiện:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Nhân

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch Công ty CP Phạm Gia Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch Công ty Cổ PHần Thế Giới Khoa Học và Tự Nhiên

……………

Văn phòng SHTT Thảo Nguyên Xanh

đăng ký mã số mã vạch

đăng ký mã số mã vạch ở đâu