Dự án đầu tư Xây dựng chuỗi cà phê

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUỖI CÀ PHÊ 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 

  • Tên công ty                                        : Công ty CP Xây dựng Thương mại…
  • Đại diện pháp luật công ty                   : 
  • Chức vụ                                             : Giám đốc

 

I.2. Mô tả sơ bộ dự án 

  • Tên dự án                                            : Dự án đầu tư xây dựng chuỗi cà phê
  • Tên quán                                             : 
  • Địa điểm                                              : Tp.Hồ Chí Minh
  • Hình thức đầu tư                                  : Bán cà phê uống liền theo mô hình cà phê mang theo, cà phê bột, hạt đóng gói, máy pha chế cà phê.

 

CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

Thẩm định dự án

Dự án nhà hàng – khách sạn