Tầm quan trọng đăng ký mã số mã vạch

Mỗi loại sản phẩm khác nhau về tính chất, số lượng, bao gói…đều được chọn những mã số vật phẩm khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới.

2. MÃ SỐ CỦA HÀNG HÓA CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT SAU:

– Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hoá.

– Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hoá, không liên quan đến đặc điểm của hàng hoá. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hoá, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hoá.

3. LỢI ÍCH VIỆC ÁP DỤNG MÃ VẠCH TRONG BÁN HÀNG:

– Tăng năng suất: nhanh chóng tính tiền, làm hóa đơn phục vụ khách hàng;

– Tiết kiệm: sử dụng ít nhân lực và tốn ít thời gian trong khâu kiểm kê, tính toán;

– Chính xác: nhờ mã vạch, người ta phân biệt chính xác các loạl hàng hóa mà có khi bằng mắt thường ta thấy chúng rất giống nhau, tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng tốt hơn.

4. THÔNG TIN MÃ SỐ MÃ VẠCH:

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13)

 Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Từ trái sang phải

 + Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

 + Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

 + Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp

 + Số cuối cùng là số kiểm tra

 

Hãy liên hệ với THẢO NGUYÊN XANH ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch chuyên nghiệp nhất.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

dịch vụ đăng ký mã số mã vạch