Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả chủ yếu nhằm bảo vệ âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết, thơ ca, kiến trúc, ý tưởng kinh doanh, phần mền máy tính và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị văn hóa khác

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam

Quy trình đăng ký bản quyền thương hiệu, bản quyền tác giả  Văn phòng SHTT Thảo Nguyên Xanh được thực hiện như sau:

Văn Phòng SHTT Thảo Nguyên Xanh

 

Để nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở  hữu tác phẩm đăng ký bản quyền cần chuẩn bị các tài liệu như hướng dẫn ở đây:

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả:

– 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

– 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu);

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

 

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– 03 bản mẫu tác phẩm gốc;

– 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

– 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

– Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

 

3. Mẫu giấy chứng nhận bản quyền tác giả

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẢO NGUYÊN XANH
158 Nguyễn Văn Thủ, P.Đaokao, Quận 1, HCM
Hotline: 0917275895
Website: www.lapduan.com.vn –   Email: 

đăng ký bản quyền tác giả

thủ tục đăng ký bản quyền tác giả